Casa de Tranziţie

Tinerii care au trăit mai tot timpul vieţii lor în instituţiile de stat din România, fără a beneficia de dragoste părintească şi de orientare, se confruntă cu o provocare enormă atunci când vine timpul să se aventureze în lume. A avea o locuinţă şi un loc de muncă reprezintă prima mare provocare, şi înseamnă foarte mult de învăţat!

În anul 2000, fondatorii FAVOR au deschis o Casa de Tranziție in Bacau, pentru tinerii care aveau nevoie să se mute din orfelinatele în care au crescut. Anii de experienţă cu orfelinatele ne-au învăţat că, pentru a le descoperi potenţialul, aceşti copii au nevoie de cineva care să-i încurajeze, să-i instruiască, să-i asculte şi să arăte încredere în ei.

Binefacere prin Sprijin Material

Binefacere prin Încurajare

Binefacere prin Iubire

Utilitatea Casei de Tranziţie

În Casa de Tranziție, tinerii proveniţi din orfelinate primesc atenţie specială în funcţie de nevoile lor caracteristice şi în funcţie de posibilităţi. Instruirea în domenii precum administrarea bugetului personal, pregătirea şi procurarea hranei, responsabilitatea civică, interacţiunea la locul de muncă, rezolvarea conflictelor, întâmpinarea adversităţii şi multe altele, le conferă competenţele necesare pentru o viaţă independentă de succes.

Deşi nu putem compensa pe deplin absenţa părinţilor în viaţa lor, vom încerca să oferim „copiilor noştri”, sentimentul că sunt o parte dintr-o familie. Un participant la program ne-a spus o dată, „nu am ştiut cu adevărat ce este dragostea până ce nu v-am cunoscut.” Speranţa şi dorinţa noastră este ca atenţia iubitoare să-i încurajeze pe aceşti tineri să aibă încredere atât în sine cât şi într-un Tată Ceresc iubitor, pe care se pot baza pe când lucrurile devin dure.

Mulţi dintre beneficiarii noştri au plecat pentru a finaliza învăţământul postliceal, câțiva obţinând şi diploma de master. Alţii, mai puţin dotaţi intelectual, au devenit membri productivi ai societăţii, ducând un trai decent şi organizat, oferind totodată exemple pozitive pentru alţi orfani. Una dintre cele mai mari bucurii ale noastre este că mulţi dintre aceşti tineri s-au decis ca, după ce au fost ajutat de-a lungul drumul lor, să facă la rândul lor tot ce pot pentru a ajuta pe alţii. (vezi Poveşti de Succes)

Implică-te ca voluntar

Fiecare voluntar pasionat de copii este un sprijin fantastic în devenirea acestor copii. El ajută la readucerea viselor acasă pentru copiii cu care se implică.

}ntlne;te Voluntarii Noştri

Mărturii